بلوک سیلکس

بلوک سیلکس

در حال حاضر ابعاد بلوک سیلکس به شرح زیر می باشد.

ابعاد (cm) نام محصول
60×25×7/5 SILEX 75
60×25×10 SILEX 100
60×25×15 SILEX 150
60×25×20


SILEX 200


کاربرد نوع بسته بندی نام محصول (ملات خشک)
ملات سفید بنایی جهت دیوار چینی با بلوک بتن سبک اتوکلاو شده پاکت 25 کیلوگرمی چسب سفید بلوک
ملات خاکستری بنایی جهت دیوار چینی با بلوک بتن سبک اتوکلاو شده پاکت 25 کیلوگرمی چسب خاکستری بلوک
ملات بنایی جهت نصب کاشی و سرامیک کف و دیوار پاکت 25 کیلوگرمی چسب کاشی (C1TE)
ملات بنایی جهت نصب کاشی و سرامیک پرسلان کف و دیوار پاکت 25 کیلوگرمی چسب کاشی (C2TE)
کاربرد


نوع بست


واحد


نام محصول


جهت اتصال دیوار به سازه(فلزی-بتنی) و سقف رادیکالی عدد بست مکانیکی
خط کش
Vشکل
کاربرد واحد نام محصول
جهت پوشش شیارهای روی دیوار و کنج ها مترمربع مش پوششی

هیچ محصولی یافت نشد.

خانه تماسمحصولاتارتباط با ما